Ułatwiają kontakt z najbliższym

Ludzie są stworzeniami przystosowanymi do życia w grupie. Nie lubimy być sami, wolimy przebywać z innymi zwłaszcza w sytuacjach, które są dla nas nowe czy niekorzystne. Spędzamy dużo czasu z rodziną i ze znajomymi. Kontakt z innymi jest, więc dla nas bardzo ważny i dzięki niemu nie czujemy się samotni. Co więcej możliwość porozumienia się z innymi powoduje, że dzielimy się poglądami poszerzamy horyzonty możemy szybciej uzyskać pomoc. Rozwój technologii spowodował, że w dzisiejszych czasach telefony komórkowe są wszechobecne. Posiadaczami ich są, nastolatkowie, seniorzy, biznesmeni, studenci jednym słowem prawie każdy, kogo mijamy na ulicy posiada w kieszeni tego rodzaju sprzęt. Spowodowane jest to właśnie potrzebą utrzymywania stałego kontaktu z innymi. Telefony komórkowe dają nam szybką możliwość nawiązania kontaktu z własnym dzieckiem, pracownikiem czy znajomym. Są bardzo pożyteczne w chwili, gdy coś nam się przydarzy np. wypadek komunikacyjny – możemy szybko powiadomić odpowiednie instytucje o zdarzeniu i uzyskać niezbędną pomoc. Telefony komórkowe są bardzo dostępne, posiadają wbudowane modemy, co pozwala ich właścicielom na korzystanie z Internetu. Coraz częściej posiadają aplikacje umożliwiające kontakt ze znajomymi za pomocą komunikatorów, które wcześniej były dostępne tylko w komputerach.

Both comments and pings are currently closed.
Designed for